16/2017 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Doradcy24 S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Doradcy24 S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 6 czerwca 2017 roku otrzymał od Spółki Polfinance Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR ( Powiadomienie ). Treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu

Doradcy24_SA_przez_osobe_pelniaca_obowiazki_zarzadcze_Polfinance_05_czerwiec_2017_201706061720198690