19/2017 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Doradcy24 S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Doradcy24 S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 8 czerwca 2017 roku otrzymał od Pana Pawła Woźniaka, Prezesa Zarządu Spółki Doradcy24 S.A. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR ( Powiadomienie ). Treść Powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu

Doradcy24_SA_przez_osobe_pelniaca_obowiazki_zarzadcze_Wozniak_07czerwiec_2017_201706080245129234