2/2015 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

- Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2014 roku - w dniu 16 lutego 2015 roku,

- Raport okresowy roczny za 2014 rok ? najpóźniej w dniu 29 maja 2015 roku

- Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2015 roku - w dniu 14 maja 2015 roku,

- Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2015 roku - w dniu 14 sierpnia 2015 roku,

- Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2015 roku - w dniu 16 listopada 2015 roku.

Postawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Paweł Woźniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do pełnienia czynności Prezesa Zarządu