3/2015 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Doradcy24 SA (dalej: Emitent) informuje, iż 10 lutego 2015 roku otrzymał rezygnację Pana Pawła Woźniaka z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego delegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień złożenia. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu