8/2017 Zawiadomienie o transakcji art. 19 MAR

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR").

Zarząd Doradcy24 S.A. (,,Spółka") wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie MAR niniejszym informuje, iż dnia 13 kwiecień 2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w związku z przekroczeniem w roku kalendarzowym progu wartości transakcji 5 tys. EURO przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Pełną treści zawiadomienia załączono do niniejszego raportu.

Zawiadomienie_o_transakcjach_na_akcjach_Doradcy24_SA_przez_osob-.pe+-bowi-i_zarz-ze_Wo+iak_13_kwiecie+017

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu