9/2017 Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2016

Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2016.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu

D24_Jednostkowy-Raport-Roczny-za-2016-r.

D24_oswiadczenie-o-dobrych-praktykach-2016

D24_Skonsolidowany-Raport-Roczny-za-2016-r.

D24_Sprawozdanie_Zarzadu_z-dzialalnosci-Grupy-Kapitalowej-2016

D24_Sprawozdanie_Zarzadu_z-dzialalnosci-Spolki-2016

D24-Jednostkowe-Sprawozdanie-Finansowe-2016_FINAL

D24-Skonsolidowane-Sprawozdanie-Finansowe-2016_FINAL--30.05.2017