• Dr.Finance S.A. ul. Legnicka 17/27, 53-671 Wrocław
  • 801 081 024

Relacje inwestorskie

EBI

2/2021 Jednostkowy raport za IV kwartał 2020 roku
15 lutego, 2021

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje

czytaj więcej
1/2021 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 r
11 stycznia, 2021

Zarząd Spółki DR.FINANCE S.A. podaje do publicznej wiadomości

czytaj więcej
17/2020 Treść uchwał podjętych przez NWZA Dr.Finance S.A. w dniu 12 października 2020 roku
12 października, 2020

W związku z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

czytaj więcej
16/2020 Jednostkowy raport za III kwartał 2020 roku
12 października, 2020

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje

czytaj więcej
14/2019 Jednostkowy raport za III kwartał 2019 r
17 października, 2019

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy

czytaj więcej
13/2019 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2019
12 września, 2019

Zarząd Dr.Finance S.A. ("Spółka") informuje o zmianie

czytaj więcej
12/2019 Jednostkowy raport za II kwartał 2019 r
19 lipca, 2019

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy

czytaj więcej
11/2019 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2 lipca, 2019

Zarząd Dr.Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje,

czytaj więcej
10/2019 Powołanie członków Rady Nadzorczej
27 czerwca, 2019

Zarząd DR.FINANCE S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 26

czytaj więcej
20/2018 Jednostkowy raport za III kwartał 2018 r.
14 listopada, 2018

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy

czytaj więcej
19/2018 Jednostkowy raport za II kwartał 2018 r.
14 sierpnia, 2018

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy

czytaj więcej
17/2018 Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej (raport nr 17/2018)
28 czerwca, 2018

Zarząd Dr.Finance S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż

czytaj więcej
16/2018 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Dr.Finance S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku
28 czerwca, 2018

Zarząd Dr.Finance S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu

czytaj więcej
36/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
16 grudnia, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) zawiadamia, iż Rada

czytaj więcej
35/2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał
14 listopada, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu w

czytaj więcej
34/2016 Korekta zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.
26 października, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. (?Spółka?) informuje o błędnej zmianie

czytaj więcej
33/2016 Korekta zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r
10 października, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. ("Spółka") informuje o błędnej zmianie

czytaj więcej
32/2016 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r
10 października, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu

czytaj więcej
31/2016 Informacja o sprzeciwach do uchwał podjętych przez NWZA Doradcy24 S.A. w dniu 19 sierpnia 2016 roku
28 września, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego

czytaj więcej
53/2015 Informacja z KDPW S.A. w sprawie uchylenia uchwały nr 551/15 z dnia 13 sierpnia 2015 r.
6 grudnia, 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. niniejszym informuje, iż otrzymał w

czytaj więcej
52/2015 Treść uchwał podjętych przez NWZA Doradcy24 S.A. w dniu 20 listopada 2015 roku.
20 listopada, 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu

czytaj więcej
51/2015 Zaktualizowana prognoza finansowa Spółki na lata 2015-2016
4 listopada, 2015

Zarząd DORADCY24 S.A. podaje do wiadomości zaktualizowaną prognozę

czytaj więcej
50/2015 Udzielone akcjonariuszowi informacje na podstawie art. 428 § 6 KSH
4 listopada, 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. w załączeniu przekazuje informacje przekazane

czytaj więcej
49/2015 Zaktualizowana strategia rozwoju Spółki na lata 2015-2016
4 listopada, 2015

Zarząd Spółki Doradcy24 w załączeniu przekazuje zaktualizowaną strategię

czytaj więcej
48/2015 Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
2 listopada, 2015

Zarząd Emitenta informuje, że w związku z podaniem

czytaj więcej
50/2014 Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron pomiędzy Spółka a Autoryzowanym Doradcą
29 grudnia, 2014

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia

czytaj więcej
49/2014 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
22 grudnia, 2014

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia

czytaj więcej
34/2013 Uchwalenie nowego Statutu Spółki
19 grudnia, 2013

W związku z podjęciem w dniu 18 grudnia

czytaj więcej
33/2012 Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2012
14 listopada, 2012

Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości

czytaj więcej
32/2012 Podpisanie umowy ze Szkołą Inwestowania Sp. z o.o.
13 listopada, 2012

Zarząd Spółki Doradcy24 SA (Emitent) informuje o zawarciu

czytaj więcej
37/2011 Zmiany w Zarządzie Spółki Doradcy24 SA
17 listopada, 2011

Zarząd Spółki Doradcy24 SA informuje, iż w dniu

czytaj więcej
38/2011 Podpisanie listu intencyjnego
17 listopada, 2011

Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż

czytaj więcej
49/2009 Powołanie osoby Nadzorującej
22 grudnia, 2009

Zarząd Doradcy24 SA podaje do wiadomości, iż uchwałą

czytaj więcej
48/2009 Treść Uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2009 r.
21 grudnia, 2009

Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. z siedzibą w Warszawie

czytaj więcej
32/2008 Zakup akcji przez Członka Rady Nadzorczej
30 listopada, 2008

Zarząd Doradcy24 SA informuje, iż na podstawie zawiadomienia

czytaj więcej
31/2008 Umowa zakazu sprzedaży akcji Doradcy24 SA typu lock-up
24 listopada, 2008

Zarząd Doradcy24 SA informuje, iż Privilege Capital Management

czytaj więcej

ESPI

2/2021 Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
20 stycznia, 2021

Zarząd DR.FINANCE S.A. _“Spółka"_ informuje, że w

czytaj więcej
1/2021 Korekta – Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
19 stycznia, 2021

Zarząd DR.FINANCE S.A. _“Spółka"_ informuje, że w

czytaj więcej
39/2020 Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
28 grudnia, 2020

Zarząd Dr.Finance S.A. _,,Spółka"_ wykonując obowiązek ustalony

czytaj więcej
38/2020 Podpisanie istotnej umowy o kredyt w rachunku bieżącym
1 listopada, 2020

Zarząd Dr.Finance S.A. _dalej: Spółka_ informuje, iż

czytaj więcej
37/2020 Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
26 października, 2020

Zarząd DR.FINANCE S.A. _“Spółka"_ informuje, że w

czytaj więcej
36/2020 Treść uchwał podjętych przez NWZA Dr.Finance S.A. w dniu 12 października 2020 roku
12 października, 2020

W związku z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

czytaj więcej
37/2019 Skup akcji własnych
27 grudnia, 2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR -

czytaj więcej
36/2019 Ustalenie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Spółki
27 grudnia, 2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR -

czytaj więcej
35/2019 Skup akcji własnych
20 grudnia, 2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR -

czytaj więcej
34/2019 Skup akcji własnych
11 grudnia, 2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR -

czytaj więcej
33/2019 Skup akcji własnych
4 grudnia, 2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR -

czytaj więcej
32/2019 Skup akcji własnych
25 listopada, 2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR -

czytaj więcej
18/2019 Skup akcji własnych
29 lipca, 2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

czytaj więcej
86/2018 Skup akcji własnych
31 grudnia, 2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje

czytaj więcej
85/2018 Skup akcji własnych
23 grudnia, 2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje

czytaj więcej
84/2018 Skup akcji własnych
21 grudnia, 2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje

czytaj więcej
83/2018 Skup akcji własnych
20 grudnia, 2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje

czytaj więcej
82/2018 Skup akcji własnych
19 grudnia, 2018

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje

czytaj więcej
4/2012 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 10.05.2012 r.
11 maja, 2012

Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz

czytaj więcej
3/2012 Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA dnia 10 maja 2012 roku
9 maja, 2012

Raport zawierający listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w

czytaj więcej
54/2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
23 listopada, 2011

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia

czytaj więcej
53/2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
21 listopada, 2011

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia

czytaj więcej
64/2010 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
29 grudnia, 2010

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia

czytaj więcej
30/2009 Osiągnięcie progu 5% w kapitale zakładowym
28 grudnia, 2009

Zarząd Doradcy24 SA. informuje, iż w dniu 28.12.2009

czytaj więcej
31/2009 Osiągnięcie progu 5% w kapitale zakładowym
28 grudnia, 2009

Zarząd Doradcy24 SA. informuje, iż w dniu 28.12.2009

czytaj więcej
13/2008 Zakup akcji przez Członka Rady Nadzorczej
30 listopada, 2008

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia

czytaj więcej

Facebook