• Doradcy24 S.A. ul. Legnicka 17/27, 53-671 Wrocław
  • 801 081 024

Relacje inwestorskie

EBI

36/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Grudzień 16, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) zawiadamia, iż Rada czytaj więcej

35/2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał
Listopad 14, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu w czytaj więcej

34/2016 Korekta zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.
Październik 26, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. (?Spółka?) informuje o błędnej zmianie czytaj więcej

33/2016 Korekta zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r
Październik 10, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. ("Spółka") informuje o błędnej zmianie czytaj więcej

32/2016 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r
Październik 10, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu czytaj więcej

31/2016 Informacja o sprzeciwach do uchwał podjętych przez NWZA Doradcy24 S.A. w dniu 19 sierpnia 2016 roku
Wrzesień 28, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego czytaj więcej

53/2015 Informacja z KDPW S.A. w sprawie uchylenia uchwały nr 551/15 z dnia 13 sierpnia 2015 r.
Grudzień 6, 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. niniejszym informuje, iż otrzymał w czytaj więcej

52/2015 Treść uchwał podjętych przez NWZA Doradcy24 S.A. w dniu 20 listopada 2015 roku.
Listopad 20, 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu czytaj więcej

51/2015 Zaktualizowana prognoza finansowa Spółki na lata 2015-2016
Listopad 4, 2015

Zarząd DORADCY24 S.A. podaje do wiadomości zaktualizowaną prognozę czytaj więcej

50/2015 Udzielone akcjonariuszowi informacje na podstawie art. 428 § 6 KSH
Listopad 4, 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. w załączeniu przekazuje informacje przekazane czytaj więcej

49/2015 Zaktualizowana strategia rozwoju Spółki na lata 2015-2016
Listopad 4, 2015

Zarząd Spółki Doradcy24 w załączeniu przekazuje zaktualizowaną strategię czytaj więcej

48/2015 Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
Listopad 2, 2015

Zarząd Emitenta informuje, że w związku z podaniem czytaj więcej

50/2014 Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron pomiędzy Spółka a Autoryzowanym Doradcą
Grudzień 29, 2014

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia czytaj więcej

49/2014 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Grudzień 22, 2014

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia czytaj więcej

34/2013 Uchwalenie nowego Statutu Spółki
Grudzień 19, 2013

W związku z podjęciem w dniu 18 grudnia czytaj więcej

33/2012 Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2012
Listopad 14, 2012

Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości czytaj więcej

32/2012 Podpisanie umowy ze Szkołą Inwestowania Sp. z o.o.
Listopad 13, 2012

Zarząd Spółki Doradcy24 SA (Emitent) informuje o zawarciu czytaj więcej

37/2011 Zmiany w Zarządzie Spółki Doradcy24 SA
Listopad 17, 2011

Zarząd Spółki Doradcy24 SA informuje, iż w dniu czytaj więcej

38/2011 Podpisanie listu intencyjnego
Listopad 17, 2011

Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż czytaj więcej

49/2009 Powołanie osoby Nadzorującej
Grudzień 22, 2009

Zarząd Doradcy24 SA podaje do wiadomości, iż uchwałą czytaj więcej

48/2009 Treść Uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2009 r.
Grudzień 21, 2009

Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. z siedzibą w Warszawie czytaj więcej

32/2008 Zakup akcji przez Członka Rady Nadzorczej
Listopad 30, 2008

Zarząd Doradcy24 SA informuje, iż na podstawie zawiadomienia czytaj więcej

31/2008 Umowa zakazu sprzedaży akcji Doradcy24 SA typu lock-up
Listopad 24, 2008

Zarząd Doradcy24 SA informuje, iż Privilege Capital Management czytaj więcej

ESPI

4/2012 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 10.05.2012 r.
Maj 11, 2012

Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz czytaj więcej

3/2012 Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA dnia 10 maja 2012 roku
Maj 9, 2012

Raport zawierający listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w czytaj więcej

54/2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Listopad 23, 2011

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia czytaj więcej

53/2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Listopad 21, 2011

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia czytaj więcej

64/2010 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Grudzień 29, 2010

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia czytaj więcej

63/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Grudzień 22, 2010

Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz czytaj więcej

30/2009 Osiągnięcie progu 5% w kapitale zakładowym
Grudzień 28, 2009

Zarząd Doradcy24 SA. informuje, iż w dniu 28.12.2009 czytaj więcej

31/2009 Osiągnięcie progu 5% w kapitale zakładowym
Grudzień 28, 2009

Zarząd Doradcy24 SA. informuje, iż w dniu 28.12.2009 czytaj więcej

13/2008 Zakup akcji przez Członka Rady Nadzorczej
Listopad 30, 2008

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia czytaj więcej

Facebook