• Doradcy24 S.A. ul. Legnicka 17/27, 53-671 Wrocław
  • 801 081 024

Relacje inwestorskie

EBI

18/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Doradcy24 S.A. na dzień 8 listopada 2017r
Październik 10, 2017

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień czytaj więcej

17/2017 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz Statutu Spółki.
Wrzesień 14, 2017

Zarząd Doradcy24 S.A. (Spółka) informuje, że w dniu czytaj więcej

16/2017 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
Wrzesień 5, 2017

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, że w dniu 4 czytaj więcej

14/2017 Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2017 r.
Sierpień 14, 2017

Zarząd Doradcy24 S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany i czytaj więcej

12/2017 Treść uchwał podjętych przez NWZA Doradcy24 S.A. w dniu 28 czerwca 2017 roku
Czerwiec 28, 2017

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu czytaj więcej

30/2016 Przydział obligacji serii B
Sierpień 27, 2016

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2016 z czytaj więcej

29/2016 Emisja obligacji serii B
Sierpień 23, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. ("Emitent") informuje, że po uzyskaniu czytaj więcej

28/2016 Zaktualizowana strategia rozwoju Spółki na lata 2015-2016
Sierpień 20, 2016

Zarząd Spółki Doradcy24 w załączeniu przekazuje zaktualizowaną strategię czytaj więcej

26/2016 Treść uchwał podjętych przez NWZA Doradcy24 S.A. w dniu 19 sierpnia 2016 roku.
Sierpień 19, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu czytaj więcej

25/2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2016 r.
Sierpień 17, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu w czytaj więcej

47/2015 Dodatkowe wyjaśnienie do raportu okresowego za III kwartał 2015 roku
Październik 30, 2015

W uzupełnieniu do raportu za III kwartał 2015 czytaj więcej

46/2015 Raport okresowy za III kwartał 2015 roku
Październik 30, 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport czytaj więcej

45/2015 Kolejna zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015
Październik 29, 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. (?Spółka?) w nawiązaniu do raportu czytaj więcej

44/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Doradcy24 S.A. na dzień 20 listopad 2015 r.
Październik 23, 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień czytaj więcej

43/2015 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015
Październik 21, 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. (?Spółka?) w nawiązaniu do raportu czytaj więcej

42/2015 Korekta do Raportu bieżącego nr 41/2015
Październik 14, 2015

W związku z pomyłką pisarską Zarząd Emitenta przekazuje czytaj więcej

ESPI

Facebook