• Dr.Finance S.A. ul. Legnicka 17/27, 53-671 Wrocław
  • 801 081 024

Relacje inwestorskie

EBI

5/2017 Wykup i wypłata odsetek od obligacji serii A
Luty 21, 2017

Zarząd Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")

czytaj więcej
4/2017 Emisja obligacji serii C
Luty 17, 2017

Zarząd Doradcy24 S.A. ("Emitent") informuje, że po uzyskaniu

czytaj więcej
3/2017 Raport okresowy za IV kwartał 2016 r
Luty 14, 2017

Zarząd Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu w

czytaj więcej
2/2017 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2017
Styczeń 31, 2017

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej

czytaj więcej
1/2017 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.
Styczeń 31, 2017

Zarząd Doradcy24 S.A. (?Spółka?) informuje o zmianie terminu

czytaj więcej
17/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Doradcy24 S.A. na dzień 30 CZERWCA 2016 r.
Czerwiec 3, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień

czytaj więcej
16/2016 Raport za 2015 rok
Maj 30, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje w załączeniu raport za

czytaj więcej
15/2016 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015
Maj 24, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego

czytaj więcej
14/2016 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2016 r
Maj 9, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu w

czytaj więcej
35/2015 Zmiana terminów zapisów na Akcje Serii K
Lipiec 27, 2015

Zarząd Doradcy 24 S.A. (dalej Spółka) działając na

czytaj więcej
33/2015 Szacunkowe wyniki spółki za II kwartał 2015 roku
Lipiec 14, 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. (?Spółka?) informuje, że według wstępnych

czytaj więcej
32/2015 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2015
Lipiec 14, 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. (?Spółka?) w nawiązaniu do raportu

czytaj więcej
31/2015 Udzielone akcjonariuszowi informacje na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych
Lipiec 8, 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. w załączeniu przekazuje informacje przekazane

czytaj więcej
30/2015 Podpisanie aneksu do istotnej umowy
Lipiec 8, 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje o podpisaniu

czytaj więcej

ESPI

Facebook