• Doradcy24 S.A. ul. Legnicka 17/27, 53-671 Wrocław
  • 801 081 024

Relacje inwestorskie

EBI

6/2016 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Styczeń 19, 2016

Zarząd Doradcy 24 S.A. ( dalej "Spółka") informuje, czytaj więcej

5/2016 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2016
Styczeń 13, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej czytaj więcej

4/2016 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2015
Styczeń 13, 2016

Zarząd Doradcy24 S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego czytaj więcej

3/2016 Zakup 100% udziałów w spółce Polfinance Capital Sp. z o.o.
Styczeń 5, 2016

Zarząd Spółki Doradcy24 S.A.. we Wrocławiu niniejszym informuje, czytaj więcej

2/2016 Zakup 51% udziałów w spółce Polenergis Sp. z o.o.
Styczeń 5, 2016

Zarząd Spółki Doradcy24 S.A.. we Wrocławiu niniejszym informuje, czytaj więcej

1/2016 Zakup 100% udziałów w spółce Polcredito Sp. z o.o
Styczeń 5, 2016

Zarząd Spółki Doradcy24 S.A.. we Wrocławiu niniejszym informuje, czytaj więcej

21/2015 Raport za 2014 rok
Maj 26, 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje w załączeniu raport za czytaj więcej

20/2015 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Maj 25, 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego czytaj więcej

19/2015 Zaktualizowana prognoza finansowa Spółki na lata 2015-2016
Maj 13, 2015

Zarząd DORADCY24 S.A. podaje do wiadomości zaktualizowaną prognozę czytaj więcej

18/2015 Jednostkowy raport za I kwartał 2015 roku
Maj 7, 2015

Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport czytaj więcej

ESPI

Facebook