11/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Doradcy24 S.A. na dzień 28 czerwca 2017r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 28 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godzinie 10.00 i odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Duduś ul. Legnicka 17/74 we Wrocławiu , IX piętro.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu

D24_ogloszenie-o-ZWZA-28-06-2017

D24-Projekty-uchwal-na-ZWZA-28-06-2017

PEŁNOMOCNICTWO NA ZWZA Doradcy24 OSOBA NIEFIZYCZNA 28.06.2017

PEŁNOMOCNICTWO NA ZWZA Doradcy24 OSOBA FIZYCZNA 28.06.2017