10/2017 Uzupełnienie do skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2016

Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2016, które omyłkowo w dniu wczorajszym w raporcie nr 9/2017 nie zostały załączone.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Woźniak - Prezes Zarządu

D24-Opinia-Bieglego-Rewidenta-z-badania-Spolki-Doradcy24-za-2016

D24-Opinia-Bieglego-Rewidenta-z-badania-Grupy-Kapitalowej-Doradcy24-za-2016